Regjistrim I ri

Profili
Vendos Informacionin

Per te hyre ne sistem perdorni Perdoruesin dhe Fjalekalimin

Regjistrimi tashme ekziston per kete adrese email-i. Ju lutemi beni login ne kendin siper djathas ose perdorni kete link Keni harruar fjalëkalimin? per te gjeneruar nje fjalekalim te ri.
Të dhëna të kërkuara.

Ky informacion ju kerkohet për një mundesi kontakti ne te ardhmen. Per rezervimin e ardhshem, emri dhe mbiemri juaj do të plotësohen automatikisht.

Te dhëna fakultative

Nëse plotësoni Ditëlindjen, informacioni do të ruhet ne sistem dhe do plotesohet automatikisht per te gjitha rezervimet e ardhshme.

Informacioni i pasaportes

Ky informacion nuk eshte i detyrueshem. Do te perdoret per te plotesuar automatikisht
te dhenat e pasaportes ne rezervim.

Programi Loyalty
Informacion per Faturimin
Informacion për kontaktim

Ky informacion është fakultativ.Nëse plotësohet te Faturave, informacioni juaj do të ruhet dhe automatikisht do të plotësohet herës tjetër kur të bëni një rezervim.Këtë fushë mund ta lini paplotësuar nëse jeni ju, personi i kontaktit.

Adresa e Faturimit

Ky informacion është fakultativ. Nëse plotësohet Rubrika e Adreses së Faturimit,informacioni juaj do të ruhet dhe automatikisht do të plotësohet herës tjetër kur të bëni një rezervim.

Adresa e dorezimit

Ky informacion është fakultativ. Nëse plotësohet Rubrika e Adreses se Dorezimit,informacioni juaj do të ruhet dhe automatikisht do të plotësohet herës tjetër kur të bëni një rezervim.